Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset kirjastoille

Sivulle on koottu tietoja ja hakuohjeita valtion myöntämistä avustusmäärärahoista yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen. Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset kirjastot.

Kirjastojen perustamishankkeet ja kirjastoautot

Hakuaika päättyy: 31-12-2014
Aluehallintovirastot (6) myöntävät vuosittain valtionavustusta kirjastojen perustamishankkeisiin ja kirjastoautojen hankintaan.


Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta

Hakuaika päättyy: 31-12-2014
Avustus myönnetään yhteispohjoismaiseen kirjastoautotoimintaan. Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset kirjastot, joilla on yhteispohjoismainen kirjastoauto.


Erityistehtävien tukeminen

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustus myönnetään kunnallisille kirjastoille annettujen erityistehtävien toteuttamiseen (monikielinen kirjasto, saamelaiskirjasto, maakunta- ja keskuskirjastotehtävät).


Keskitetyt verkkopalvelut

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustus on tarkoitettu yleisten kirjastojen keskitettyihin verkkopalveluhankkeisiin. Ryhmään kuuluvat keskitetysti tuotettavat, kaikkien yleisten kirjastojen käyttöön tarkoitetut palvelut.


Kehittämis- ja kokeilutoiminta

Hakuaika päättyy: 31-10-2014
Avustusta myönnetään kirjastopalvelujen ja -prosessien, käyttäjäystävällisten tuotteiden ja palvelujen sekä monikulttuuristen palvelujen kehittämiseen, sähköisten sisältöjen käyttöönoton edistämiseen ja lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistämiseen. Avustusta voi hakea myös mediakasvatuksen ja tiedonhankinnan ohjauksen tueksi tarvittavien laitteiden hankintaan ja kirjastojen internet-yhteyksien sekä asiakaspalvelun parantamiseen.