Hemsidan

Reformer i arkivverket och -lagen

En arbetsgrupp föreslår att det nuvarande arkivverket, som består av Riksarkivet och landskapsarkiv, ersätts med en myndighet med namnet Riksarkivet. Det nya Riksarkivets verksamhetsområde omfattar hela landet. Målet med reformen är att effektivera arkivverkets verksamhet.

Bestämmelserna om privata arkiv samlas i en lag för att förbättra lagstiftningens konsekvens och tydlighet. Förslaget är en del av arkivlagstiftningens helhetsreform.

Pressmeddelande 23.1.

Utredningsman Norrback föreslår ändringar i den svenskspråkiga yrkesutbildningen

norrback

Utredningsman Ole Norrback har utrett den strukturella förändringen av den svenskspråkiga yrkesutbildningen och överräckte sitt förslag till ministeriet på fredagen. Utredningsarbetet är en del av den strukturella reformen inom andra stadiets utbildning, som pågår under 2014-2016.

Pressmeddelande 9.1.

Lagen om småbarnspedagogik till behandling i riksdagen

varhaiskasvatus

En bestämmelse om barns rätt till småbarnspedagogik införs. I daghemmet eller i familjedagvården bör barnet få en personlig plan för småbarnspedagogik. Lagen föreskriver också om gruppstorleken i daghemmet samt barns och föräldrars delaktighet och möjlighet att påverka. Också målen för småbarnspedagogiken förnyas.

Regeringen avlät en proposition om ärendet den 18 december. Lagändringen avses träda i kraft den 1 augusti 2015. Den nuvarande dagvårdslagen är över 40 år gammal. 

Pressmeddelande 18.12.

Strukturer och finansiering för anordnande av utbildning förnyas

viittaus

Gymnasiets, den yrkesinriktade grund- och tilläggsutbildningen samt det fria bildningsarbetets strukturer komprimeras och finansieringen förnyas under 2014-2016. Regeringspropositionerna i anslutning till ärendet avläts till riksdagen 4.12.

Pressmeddelande 4.12.