Hemsidan

UKM:s förvaltningsområde i budgetmanglingen

budjettiriihi / kuva: Laura Kotila VNK

Regeringen har enats om budgetpropositionen för 2015 i budgetmanglingen 27.-28.8.  Man kom även överens om en tilläggsbudgetproposition för 2014 och beslutade om att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

Propositionerna offentliggörs efter statsrådets godkännande på finansministeriets webbplats 15.9. Riksdagen beslutar om budgetpropositionen för nästa år i december.   

Webbnyhet 29.8.

Ministeriets webbtidning har utkommit

(21.8.) Senaste numret av undervisnings- och kulturministeriets webbtidning Etusivu är ute. Tidningen är finskspråkig, men innehåller en svenskspråkig resumé. Resumé på svenska

Strukturerna inom andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetet revideras

sv_banneri(13.6.) Gymnasieutbildningen, andra stadiets utbildning och det fria bildningsarbetets strukturer och finansiering revideras under 2014-2016.

 Styrgruppen som bereder reformen behandlade ett utkast till riktlinjer för en strukturell utveckling under sitt möte 13.6. Reformen grundar sig på regeringens strukturpolitiska program och på rambeslutet 2014.

Pressmeddelande 25.6.