Hemsidan

Revideringen av ungdomslagen inleds

lanuke(15.4.) Ungdomslagen skall förnyas. Meningen är att beredningen görs öppet och i samarbete med aktörer inom ungdomsarbetet, -väsendet och -politiken samt unga. Man önskar även att verksamhetsområden som samarbetar med ungdomsärenden ger sin syn på innehållet i den nya ungdomslagen.

Målet är att den nya ungdomslagen träder i kraft från och med 1.1.2016.

Webbnyhet 15.4.

123 miljoner euro för att råda bot på det stora antalet ansökningar till högskolorna

opiskelijat(14.4.) Antalet nybörjarplatser i högskolorna ökas tillfälligt med minst tretusen under 2014-2015. Undervisnings- och kulturministeriet riktar 123 miljoner till att råda bot på det stora antalet ansökningar till högskolorna.

Undervisnings- och kulturministeriet ber att yrkeshögskolor och universitet lämnar in motiverade förslag på utökade utbildningar och finansieringsbehov senast 2.5.

Pressmeddelande 14.4. (på finska)

Färre utlåningar i biblioteken - fler evenemang än tidigare

kirjasto_1(14.4.) Under förra året besöktes kommunernas och städernas allmänna bibliotek 51,3 miljoner gånger. Antalet utlåningar var 92,8, vilket är en aning mindre än tidigare. Däremot ökade antalet evenemnagsbesökare med 16 procent.

Bibliotekens verksamhetskostnader uppgår till totalt ca 319 miljoner euro. Skillnaderna mellan kommunerna i fråga om invånarspecifika verksamhetskostnader var ändå mycket stora.

Webbnyhet 14.4. (på finska)

Undervisnings- och kulturministeriets organisation förnyas 1.5.

leijonalippu(10.4.) Statsrådet har godkänt en ändring av förordningen om undervisnings- och kulturministeriet. Förordningen ändras på grund av en organisationsändring inom ministeriet.

Av den nuvarande kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska avdelningen bildas två avdelningar: en kultur- och konstpolitisk avdelning samt en ungdoms- och idrottspolitisk avdelning. De uppgifter som sköts av förvaltingsavdelningen flyttas över till  förvaltningsenheten, ekonomienheten och dataadministrationsenheten.

Webbnyhet 10.4.

Viitanen blir kultur- och bostadsminister, minister Kiuru tar över också kommunikationsärenden

Pia Viitanen Kuva:SDP(4.4.) Kultur- och idrottsministerns uppgifter flyttades i regeringen över till Pia Viitanen (sd), som blir kultur- och bostadsminister.

Minister Kiuru tar över kommunikationsärenden och blir undervisnings- och kommunikationsminister.

Ministrarnas arbetsfördelning slogs fast 4.4. efter att republikens president Sauli Niinistö hade beviljat avsked till de ministrar från vänsterförbundet som lämnade regeringen.

Webbnyhet 4.4. (på finska)

Finländska elever bäst i Europa på problemlösning i PISA 2012 - undersökningen

(1.4.) Finland klarade sig bra i PISA 2012 -undersökningens problemlösningsuppgifter. De finländska elevernas poängantal kom tillsammans med Australien på fjärde plats i OECD-länderna och placerade sig på första plats bland de europeiska länderna. Problemlösning är i denna form ett nytt innehållsområde i PISA-undersökningen och därmed finns det inga tidigare resultat att jämföra med. Pressmeddelande 1.4.