Hemsidan

Idrotts- och motionsärenden överförs i regeringens arbetsfördelning till minister Haglund

Carl Haglund. Kuva: VNK
(26.9.) Undervisnings- och kulturministeriets idrottsärenden överförs enligt ministrarnas arbetsfördelning till svenska folkpartiets minister. Minister Carl Haglund svarar framöver för ärenden som gäller idrott och motion.

Webbnyhet 26.9.

Statsprisen för informationsspridning delades ut

  tiedonjulkistus2014

(24.9.)  Professor emeritus Heikki Ylikangas har belönats för livsverk för betydande informationsspridningsarbete inom historia. Sju övriga statspris beviljades för exemplarisk informationsspridning. Prisen beviljas av Delegationen för informationsspridning och överräcktes av minister Krista Kiuru 24.9.

Pressmeddelande 24.9.

Webbenkät om framtidens grundskola

koululaiset

(22.9.) Som en del av projektet Framtidens grundskola vill man höra olika intressentgrupper, inklusive elever, vårdnadshavare, lärare, rektorer och andra sakkunniga inom utbildningsområdet. Svara på enkäten senast 26.10. och var med om att utveckla framtidens grundskola.

Läs mer

Avtal mot manipulation av resultat inom idrott

anttila(18.9.) Europarådets idrottsministrar samlades på torsdagen i Schweiz. Ministrarna diskuterade bl.a. korruption inom idrott. Efter mötet undertecknade 15 länder ett multilateralt avtal mot manipulation av resultat inom idrott.

Statssekreterare Kari Anttila vid undervisnings- och kulturministeriet ledde Finlands delegation.

Läs mer (på finska)

Ett öppet Finland ger nya möjligheter och verksamhetsmodeller

as2014-logo-green(16.9.) Undervisnings- och kulturministeriets projekt Öppen information har öppnat en ny webbplats. Meningen är att webbplatsen skall fungera som en informationsbank för öppen vetenskap och forskning samt att inspirera till att använda verksamhetsmodeller för öppen vetenskap och forskning.

Webbplatsen öppnades i anslutning till evenemanget Ett öppet Finland.

Läs mer i UKM:s webbtidning