Hemsidan

Regeringen stöder finansieringen av Tammerforsarenan med ett understöd på 18 miljoner

havainnekuva areenasta. Kuva: Tampereen kaupunki

Regeringens finanspolitiska ministerutskott stöder statens deltagande i finansieringen av Tammerfors allaktivitetsarena. Staten deltar enligt förslaget i byggnadskostnaderna för allaktivitetsarenan med ett statsbidrag på totalt högst 18 miljoner euro under åren 2017-2019. Innan det slutgiltiga finansieringsbeslutet bör statsunderstödet godkännas av kommissionen.

> Statsrådets pressmeddelande 31.5.

Delta i webbtankesmedja för att utveckla lärarkompetensen

luokka500

Lärarutbildningsforumet inbjuder lärare och alla som är intresserade av att utveckla undervisningen att delta i en gemensam tankesmedja på webben. Målet är att vaska fram en vision av framtidens utbildning och hur man når målet i praktiken.  Idéerna används som grund för utvecklingsprogrammet för lärarkompetens, som publiceras i augusti.

Webbnyhet 25.5.

Arbetsgrupp utreder möjligheten att utnyttja studentexamen i högskolornas studerandeurval

lukusali

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet skall göra upp ett åtgärdsprogram som skall möjliggöra att studentexamen utnyttjas i högskolornas urvalsmetoder.

Utredningen är en del av regeringens spetsprojekt för utvecklandet av högskoleutbildningen. Meningen med reformen är att minska antalet mellanår och tidigarelägga inledningen av högskolestudier. 

Webbnyhet 23.5.

Omfattande program mot rasism och hatretorik - aktörer inom förvaltningsområdet utmanas att delta

aurinkosydan

Undervisnings- och kulturministerit inleder under ledning av minister Sanni Grahn-Laasonen ett brett handlingsprogram för att förebygga hatretorik och rasism samt för att främja samhällelig delaktighet. Handlingsprogrammet innehåller tio åtgärder som riktar sig till bl.a. utbildning av undervisningspersonal, ungdomsarbete, idrott och dialog mellan religioner. Samtidigt utmanas alla aktörer inom ministeriets förvaltningsområde att delta i arbetet.

Handlingsprogrammet

Information om utbildning för asylsökande

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Webbnyhet 15.10.