Hemsidan

Studiestödsreform utreds

yliopisto1923

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en utredare för att utvärdera alternativ för reformen av studiestödet för högskolestuderande. Målet med reformen är att systemet skall trygga möjligheten att studera på heltid och uppmuntra till snabb utexaminering.

Pressmeddelande 9.10.

Resultaten för projetet KUULTO utvärderades

kuulto

Kommunernas utvecklingsprojekt för kulturtjänster  KUULTO ökade kommuninvånarnas deltagande i kulturtjänster. Hälften av försöken blev permanenta. I slurapporten, som överräcktes till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, kommer man med olika förslag till hur man möjliggör deltgande i kultur.

Pressmeddelande 9.10.

Fortfarande stor skillnad mellan högskolorna i fråga om att främja företagande

Kaisa-talo3

Undervisnings- och kulturministeriet har utrett högskolornas åtgärder för att främja företagande och för att utveckla företgassamarbetet. Enkäten förverkligades genom högskolornas självvärdering.  Meningen är att företagandet skall granskas i resultatavtalet för 2017-2020 mellan undervisnings- och kulturministeriet och högskolorna.

Pressmeddelande 5.10.

6,8 miljarder euro till UKM:s förvaltningsområde i budgetpropositionen för 2016

  okmbudjetti

Regeringen offentliggjorde sin budgetproposition för nästa år den 28 september. Riksdagen inleder behandlingen av budgeten och budgetlagar i anslutning till den, och den slutliga budgeten för 2016 godkänns i december.

Pressmeddelande 28.9.