Hemsidan

Harkimos arbetsgrupp föreslår hur man kan sänka kostnaderna för barns hobbyer

Nappulajuoksu

Avsikten med arbetsgruppens förslag är att alla barn ska kunna ha minst en hobby samt att öka grenförbundens och föreningarnas beslutsfattares medvetenhet om vikten av att hålla kostaderna i schack. En arbetsgrupp, ledd av Leena Harkimo, som har utrett hur man kan sänka kostnaderna för hobbyverksamhet överräckte sitt förslag till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen den 30 juni.

Pressmeddelande 30.6.

Arbetsgrupp föreslår att man avlägsnar hinder för utbildningsexport inom andra stadiets utbildning

koulutusvienti_verkko

En arbetsgrupp som dryftat främjandet av utbildningsexport föreslår att avgifter tillåts för yrkesexamina och utbildning som förbereder för dessa, då de ordnas utanför EU/EES-området. Arbetsgruppen överräckte sin rapport till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen den 28 juni. 

Pressmeddelande 28.6.

Professor Halila utreder utvecklandet av statsbidragssystemet

rajat 

Undervisnings- och kulturministern har tillsatt professor Heikki Halila, som specialiserat sig på etiska frågor inom idrott, för att utreda utvecklandet av statsbidragssystemet inom organisationer som främjar idrott. Professor Halila har som uppgift att komma med åtgärdsförslag särskilt i fråga om att effektivera styrningen och övervakningen av hur statsbidragen används samt gällande transparensen i statsbidragsprocessen.

Webbnyhet 8.6.

Delta i webbtankesmedja för att utveckla lärarkompetensen

luokka500

Lärarutbildningsforumet inbjuder lärare och alla som är intresserade av att utveckla undervisningen att delta i en gemensam tankesmedja på webben. Målet är att vaska fram en vision av framtidens utbildning och hur man når målet i praktiken.  Idéerna används som grund för utvecklingsprogrammet för lärarkompetens, som publiceras i augusti.

Webbnyhet 25.5.

Information om utbildning för asylsökande

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Webbnyhet 15.10.