Hemsidan

Utredningar om forskarkarriären och om doktorers sysselsättning

Undervisnings- och kulturministeriet har låtit göra en utredning om vilka faktorer som påverkar doktorernas sysselsättningsläge. I utredningsarbetet kom man med utvecklingsförslag för att förbättra sysselsättningen. En slutrapport om hur man kan utveckla forskarutbildningen överräcktes också till undervisnings- och kulturminister sanni Grahn-Laasonen den 12 februari.

Pressmeddelande 12.2.

Pressmeddelande 12.2.

Snabbare utbildning och arbete för invandrare

mikkolankoululla

Utbildning och att lära sig språket hör till de viktigaste sätten att stärka invandrarnas integration och sysselsättning. En sakkunniggrupp överräckte sina förslag till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen i Mikkolan koulu i Vanda. Enligt ministern bör man omedelbart skrida till verket på basis av förslagen.

Pressmeddelande 4.2.

Regeringspropositioner som bereds vid UKM för riksdagens vårsession

vn_yleisistunto

Under vårsessionen 2016 får riksdagen behandla den nya ungdomslagen, som redan beretts en längre tid, och bibliotekslagen samt ett flertal reformer som ingår i regeringsprogrammet.

Webbnyhet 29.1.

Aktuella EU-ärenden inom UKM.s förvaltningsområde

KUVA: eu2016.nl/Flickr

Nederländerna övertog ordförandeskapet inom EU i början av år 2016 och då inleddes också arbetet för den nya ordförandetrion, dvs. Nederländerna, Slovakien och Malta. I webbnyheten granskas förväntningarna inom UKM:s förvaltningsområde.

Webbnyhet 26.1.

Nordiskt ordförandeskap inleds den 1 januari

Liput

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2016. På undervisnings- och kulturministeriets område fokuserar man bl.a. på kunskapskedjan, högskoleutbildning och forskning som en del av samhälls- och näringslivsutvecklingen, digitalisering, kulturell yttrandefrihet samt ungas välfärd och delaktighet i de nordiska länderna.

Webbnyhet 31.12.

Information om utbildning för asylsökande

  4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Pressmeddelande 8.12.