Hemsidan

Sänkta klientavgifter inom småbarnspedagogiken för låginkomsttagare

varhais

Enligt förslaget ska klientavgiften inom småbarnspedagogiken fortfarande bestämmas utifrån familjens storlek och inkomster samt hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken. Genom ändringen blir klientavgifterna för småbarnspedagogiken mindre betungande särskilt för de ensamförsörjare med ett eller två barn som har låga inkomster samtidigt som incitamenten för ensamförsörjare att ta emot arbete förbättras.

Pressmeddelande 20.10.

Nya utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen: Lärarnas kompetens ska utvecklas systematiskt under hela karriären

opefoorumi3

Ett omfattande utvecklingsprogram för lärarutbildningen har färdigställts. Utvecklingsprogrammets strategiska riktlinjer fungerar som vägvisare för utvecklingen av lärarutbildningen och kompetensen under lärarens karriär. Utvecklingsprogrammet gäller alla lärare från småbarnspedagogiken till högskolorna. Genomförandet av utvecklingsprogrammet stöds med närmare 10 miljoner euro.

Utvecklingsprogrammet har utarbetats av lärarutbildningsforumet och överlämnades till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen på torsdagen.

Pressmeddelande 13.10.

Den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas

4

Målet med reformen av den grundläggande utbildningen för vuxna är ett enhetligt sätt att utforma en studieväg för en person som passerat läropliktsåldern och som är i behov av grundläggande utbildning. I reformen har man bl.a. beaktat invandrarnas behov. Studierna baserar sig på en utvärdering av utgångsläget där man identifierar tidigare förvärvat kunnande. I helheten förenas den tidigare utbildningen som förbereder för grundläggande utbildning samt läs- och skrivundervisning.

Pressmeddelande 6.10.

UKM:s förvaltningsområde får 7 miljarder i budgeten

budjetti2017

Regeringen föreslår ett anslag på 7 miljarder euro för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde för 2017. Riksdagen besluter om budgetpropositionen efter behandlingen i december.

Pressmeddelande 9.9.

Programmet Den nya grundskolan lanserades

grundskola

Målet med programmet Den nya grundskolan är att på lång sikt hitta en riktning för den finländska grundskolan som att stöda införandet av nya läoplaner och stöda en ändring i skolornas verksamhetskultur. Verkställandet av programmet understöds med 90 miljoner euro under tre års tid. Programmet Den nya grundskolan (pdf) presenterades den 9 september.

Webbnyhet 15.10.

Information om utbildning för asylsökande

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Läs mer