Hemsidan

Arbetsgrupp söker metoder för att förhindra mobbning

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet utreder sätt att förebygga och ingripa i mobbning och för att främja skolfreden, Arbetsgruppen kommer med förslag om eventuella ändringar i lagstiftningen för att kunna ta itu med mobbning. En riksomfattande insamling av praxis som har konstaterats fungera inom småbarnspedagogiken, i skolor och i läroanstalter görs och ställs till daghemmens och skolornas förfogande.

Pressmeddelande 25.11.

Parlamentarisk grupp ska utveckla grundskolan

3-Opettaja-net

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har kallat alla riksdagspartier till grundskoleforumets parlamentariska grupp för att göra upp teser för framtidens grundskola. Förutom den parlamentariska gruppen fungerar en forskar- och sakkunniggrupp samt en verksamhetsgrupp i forumet. På olika håll i landet ordas tillfällen där man kan diskutera idéer och stärka engagemanget för att utveckla grundskolans framtid.  Teserna offentliggörs i augusti 2017.

Pressmeddelande 16.11.

Regeringen avlät en proposition med förslag till ny bibliotekslag

lapsi_kirjastossa_500px

I lagförslaget betonar man tydligare än för tillfället bibliotekets samhälleliga roll. Bibliotekslagen utgår ifrån de språkliga och kulturella rättigheter som tryggas i grundlagen. Man föreslåt att det blir avgiftsfritt att reservera material.

Pressmeddelande 10.11.

Yrkesutbildningsreformen skickades ut på remiss

twr_amisreformi

Yrkesutbildningen förnyas i sin helhet. Reformen av yrkesutbildningen är undervisnings- och kulturministeriets största lagstiftningsprojekt på närmare tjugo år. Förslaget till ny lagstiftning om yrkesutbildningen har sänts till intressentgrupperna för utlåtanden.

Pressmeddelande 8.11.

Information om utbildning för asylsökande

4

Det ökade antalet asylsökande inverkar på behoven inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Framöver ökar även behovet av utbildningar som förbereder för gymnasiet, yrkesutbildningar och yrkeshögskleutbildningar. UKM har sammanställt ett infopaket om invandringens verkningar inom bl.a. utbildningen.

Webbnyhet 15.10.