Etusivu

Nuorisolain uudistaminen alkaa

lanuke(15.4.) Nuorisolaki on tarkoitus uudistaa. Valmistelu on tarkoitus tehdä avoimesti ja yhteistyössä nuorisotyön, -toimen sekä nuorisopolitiikan toimijoiden ja nuorten kanssa. Mukaan toivotaan myös nuorisotyön kanssa yhteistyötä tekevien toimialojen näkemyksiä uudistettavan lain sisällöistä.

Tavoitteena on, että uudistettu nuorisolaki tulisi voimaan 1.1.2016.

Lue lisää

Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään hakijasuman purkamiseksi

opiskelijat(14.4.) Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään määräaikaisesti vähintään kolmellatuhannella vuosina 2014 - 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdistaa korkeakoulujen hakijasuman purkuun 123 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ammattikorkeakouluilta ja yliopistoilta koulutuslisäyksiä ja niiden rahoitustarvetta koskevia esityksiä perusteluineen 2.5. mennessä. 

Tiedote 14.4.

Kirjastotilastot: peruskäytössä pientä laskua - tapahtumia aiempaa enemmän

kirjasto_1(14.4.) Kuntien ja kaupunkien yleisissä kirjastoissa käytiin viime vuonna 51,3 miljoonaa kertaa ja tehtiin noin 92,8 miljoonaa lainaa, mikä on hieman aiempaa vähemmän. Sen sijaan tapahtumien kävijämäärä kasvoi 16 prosenttia.

Kirjastojen toimintakulut olivat yhteensä noin 319 miljoonaan euroa. Kuntien väliset erot asukaskohtaisissa toimintakuluissa olivat kuitenkin hyvin suuret.

Lue lisää

Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio uudistuu 1.5.

leijonalippu(10.4.) Valtioneuvosto hyväksyi opetus- ja kulttuuriministeriötä koskevan asetuksen muutoksen. Asetusta muutetaan ministeriön organisaatiouudistuksen johdosta.

Nykyisestä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastosta muodostetaan kaksi eri osastoa: Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto sekä Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto. Hallinto-osaston nykyiset tehtävät siirtyvät hallintoyksikölle, talousyksikölle ja tietohallintoyksikölle.

Lue lisää

Luma-osaamista ja -intoa edistetään kehittämisohjelmalla

(4.4.) Lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi käynnistetään valtakunnallinen kehittämisohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistaminen on osa Tulevaisuuden peruskoulu -kehittämishanketta. Tiedote 4.4.

Viitanen kulttuuri- ja asuntoministeriksi, ministeri Kiurun vastuulle myös viestintäasiat

Pia Viitanen Kuva:SDP(4.4.) Kulttuuri- ja urheiluministerin tehtävät siirtyivät hallituksessa ministeri Pia Viitaselle (sd.), josta tulee kulttuuri- ja asuntoministeri.

Ministeri Krista Kiuru saa hoidettavakseen myös viestintäasiat ja hänestä tulee opetus- ja viestintäministeri.

Ministereiden työnjaosta päätettiin  4.4. sen jälkeen kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö oli myöntänyt eron hallituksesta lähteneille vasemmistoliiton ministereille.

Lue lisää

Ammattikorkeakoululainsäädäntöä uudistetaan

amk(3.4.) Ammattikorkeakoulujen nykyisestä ylläpitäjäjärjestelmästä luovutaan, ja ammattikorkeakouluista muodostetaan itsenäisiä, osakeyhtiömuotoisia oikeushenkilöitä. Toimiluvista päättää edelleen valtioneuvosto, ja valtio vastaa jatkossa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta.

Eduskuntakäsittelyyn annettava lakiesitys korvaa vuodelta 2003 olevan lain. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Tiedote 3.4.