Etusivu

Arkistolaitokseen ja -lakiin ehdotetaan uudistuksia

Työryhmä ehdottaa, että nykyinen Kansallisarkistosta ja maakunta-arkistoita muodostuva arkistolaitos korvattaisiin Kansallisarkisto-nimisellä virastolla, jonka toimialueena olisi koko maa.  Uudistuksen tavoitteena on tehostaa arkistolaitoksen toimintaa. 

Yksityisiä arkistoja koskeva sääntely koottaisiin yhteen lakiin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Ehdotuksen ovat osa on osa arkistolainsäädännön kokonaisuudistusta.

Tiedote 23.1.

Nuorisolain uudistamisesta järjestetään aluetilaisuuksia

nuorisolakitilaisuus Tampereella. Kuva: Kari Anttila

Ministeri Pia Viitanen käynnisti nuorisolain uudistamisen aluekierroksen 12.1. Tampereella. Eri puolella Suomea järjestettävissä tilaisuuksissa nuorisotyön toimijat voivat vaikuttaa nuorisolain valmisteluun.

Uudessa laissa tullaan ottamaan kantaa mm. ennalta ehkäisevään nuorisotyöhön, osallisuuteen ja vaikuttamiseen, työpajatoimintaan, etsivään nuorisotyöhön ja nuorisojärjestöjen avustamiseen.

Tiedote 12.1.

Varhaiskasvatuslaki eduskunnan käsittelyyn

varhaiskasvatus

Lapselle säädetään oikeus varhaiskasvatukseen. Päiväkodissa tai perhepäivähoidossa lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Laissa säädetään myös päiväkodin ryhmäkoosta sekä lasten ja vanhempien osallisuudesta ja vaikuttamisesta.  Myös varhaiskasvatuksen tavoitteet uudistetaan. 

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskuntakäsittelyyn 18.12. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2015. Nykyinen päivähoitolaki on yli 40 vuotta vanha.

Tiedote 18.12.

Koulutuksen järjestämisen rakenteita ja rahoitusta uudistetaan

viittaus

Lukion, ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rakenteita tiivistetään ja rahoitusta uudistetaan vuosina 2014 – 2016. Asiaan liittyvät hallituksen esitykset annettiin eduskunnalle 4.12.

Tiedote 4.12.